Patienterstatningen tilbyder vejledende udtalelser i forsikringssager

af | maj 27, 2021

Hjem » Blog » Patienterstatningen tilbyder vejledende udtalelser i forsikringssager

Muligheden kan forhåbentlig sikre en hurtigere vurdering i personskadesager.

Siden 2019 har Patienterstatningen afgivet vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab til Erstatningsnævnet (et nævn, der behandler spørgsmål til personer, der offer for vold,red.), men nu føjes muligheden også til inden for forsikringsområdet.

Hidtil har det udelukkende været Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har afgivet sådanne udtalelser, men de voksende bunker hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lange sagsbehandlingstider har gjort behovet for en hjælpende hånd til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mere udtalt.

”At Patienterstatningen nu også skal varetage opgaver indenfor forsikringsområdet, opfatter jeg som en kardot til de opgaver, man allerede har løst for Erstatningsnævnet,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Læs mere om erstatning generelt.

Udtalelserne er en mulighed, hvis både skadelidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen.

Berit Møller Lenschow håber, at muligheden kan hjælpe skadelidte og dennes forsikringsselskab til at få en hurtigere afklaring, når der er uenighed i en sag med personskade.

”Jo hurtigere og mere retvisende, vi kan vurdere en skades varige følger, jo bedre hjælp kan vi yde til den skadelidte i en personskadesag. Muligheden betyder, at skadelidtes advokat og forsikringsselskabet i enighed kan beslutte sig for at indhente en vejledende udtalelse fra Patienterstatningen,” siger hun.

Læs mere om personskader.

Berit Møller Lenschow er spændt på at følge brugen af den nye mulighed.

”Nu skal vi bare vænne os til, at der kan komme vurderinger fra Patienterstatningen, selvom det ikke er en patientskadesag, vi sidder med. Det anser jeg dog ikke for at være et problem og vi er allerede vant til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgiver udtalelser i spørgsmål, der ikke vedrører en arbejdsskade. Patienterstatningen er bestemt kompetent til denne opgave, og det kan kun være en fordel for begge parter, hvis det giver en mere smidig sagsbehandlingstid,” siger hun.

Muligheden for en vejledende udtalelse fra Patienterstatningen kan ske i ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab), samt i private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén) og i sager vedrørende erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab).

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00