Ofre for psykisk vold kan få bedre mulighed for erstatning

af | jan 17, 2019

Hjem » Blog » Ofre for psykisk vold kan få bedre mulighed for erstatning

Lovforslaget om at sidestille psykisk og fysisk vold rent strafferetligt kan også betyde, at flere fremover tilkendes erstatning, hvis de har været udsat for psykisk vold af deres partner eller nære familiemedlem, vurderer advokat med speciale i erstatning.

Psykisk vold skal anerkendes som værende lige så skadeligt som fysisk vold. Derfor har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsat et lovforslag, der gør psykisk vold strafbart ifølge straffeloven. Forslaget møder stor opbakning politisk, og det forventes at blive vedtaget til sommer.

Cirka 33.000 kvinder og 13.000 mænd skønnes årligt udsat for fysisk partnervold, men der er ingen opgørelser over, hvor mange der er udsat for psykisk vold. Tal fra landets krisecentre kan dog give en fornemmelse af omfanget. Hvert år flytter knap 2000 mennesker ifølge DR på et krisecenter i Danmark, og blandt disse oplyser 97 procent, at de har været udsat for psykisk vold, mens 80 procent oplyser, at de har været udsat for fysisk vold.

”Hvis man kontinuerligt udsættes for psykisk vold af sin partner eller måske endda af en forælder, kan det have alvorlige konsekvenser for en som menneske. Ofret risikerer at stå tilbage med varigt gener efter en psykisk belastningsreaktion som for eksempel PTSD,” siger advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Læs mere om varigt men.

Bedre forhold

Erstatningsretligt er der allerede nu mulighed for at kræve erstatning for psykiske skader, men den skadesramte har en tung og krævende bevisbyrde. Der er ført sager indenfor området, men det er et fåtal, og der er ingen eksempler på, at en ægtefælle har fået dom over en partner som værende erstatningsansvarlig for at have pådraget hende eller ham psykiske skade.

”Der er en svær bevisbyrde at løfte alene, og samtidigt er man ekstremt psykisk påvirket. Derfor mister ofrene for den psykiske vold ofte muligheden for at få den erstatning, som de ellers havde krav på, hvis volden var fysisk og deraf ofte lettere at bevise og dokumentere”, siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten øjner dog en mulighed for, at den nye lovændring kan forbedre forholdene for ofre for psykisk vold, når det handler om deres mulighed for at få erstatning for de gener, den psykiske vold har medført.

I dag kan man som offer kræve erstatning hos Erstatningsnævnet for personskade efter fysisk vold. Det kræver, at der er sket en anmeldelse, og at voldsmanden er dømt for volden. Den samme mulighed vil der fremadrettet være ved psykisk vold for denne persongruppe, hvis lovforslaget vedtages.

”Ved at gøre psykisk vold strafbar er der mulighed for at anmelde den til politiet og lade dem foretage den nødvendige efterforskning, der kan føre frem til en domfældelse. Der er ingen tvivl om, at det fortsat vil være en svær bevisbyrde at løfte. Der er jo ingen blå mærker, men det er alligevel en klar forbedring i sammenligning med den nuværende retstilstand for de skadesramte,” siger advokat Berit Møller Lenschow.

Hun tilføjer, at man på den baggrund kan forestille sig, at flere ofre for psykisk vold fremover tilkendes en erstatning for volden.

”Det bliver interessant at følge, når de første domme kommer,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om voldsoffererstatning.

En overset gruppe

Lovforslaget omhandler kun psykisk vold udøvet i nære relationer, for eksempel mellem partnere eller mellem forældre og børn. Populært sagt: psykisk vold begået inden for hjemmets fire vægge. Berit Møller Lenschow kunne godt ønske, at flere typer af psykisk vold på sigt blev føjet til loven.

– Psykisk vold finder ikke kun sted i familier eller i tætte relationer. Jeg ser sager med ansatte, der nedbrydes systematisk over lang tid af deres chef på deres arbejdsplads, lige som vi oplever, at sagsbehandlere i kommuner må have hjælp og hemmelig adresse eller telefonnummer, fordi de trues af borgere, der er utilfredse med måden, de har behandlet borgerens sag på. Lovændringen er et skridt i den rigtige retning, den sender et vigtigt signal om, at psykisk vold ikke tolereres, men den er ikke vidtrækkende nok. En stor gruppe mennesker, som oplever psykisk vold via deres arbejde, omfattes ikke af den beskyttelse, som loven lægger op til, siger Berit Møller Lenschow.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00