Ny afgørelse om renter af erstatning

af | maj 31, 2021

Hjem » Blog » Ny afgørelse om renter af erstatning

Ny afgørelse om renter af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Renter er der ikke meget værdi i disse dage, da satserne er temmelig lave. Alligevel bør du læse med her, hvis du har en sag, der har ligget lidt længe hos Patienterstatningen eller Voldsoffernævnet, og du  har krav på eller har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan være en god ide at se lidt mere på, om dit krav på erstatning er forrentet rigtigt. Det kan der faktisk være mange penge i for dig som skadelidte. Det viser konsekvenserne af Højesterets afgørelse

En konkret sag

I december 2020 afsagde Højesteret dom om forrentning af erstatning for lægemiddel- og patientskader. Afgørelsen har vist også at have betydning for retten til forrentning af erstatningssummen for voldsofre.

I en konkret sag, ført ved Erstatningsnævnet, var en tilskadekommen således netop blevet tilkendt for få renter for erstatningssummen. Vedkommendes sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste blev afgjort i 2007. Senere i 2016 blev det imidlertid vurderet og pådømt af domstolene, at erstatningen ikke var korrekt beregnet. Der skulle beregnes erstatning tilbage fra den oprindelige afgørelse fra 2007 og frem til korrekte afgørelse i 2017. Den tilskadekomne blev således tilkendt erstatning og dermed forrentning fra tidspunktet for den første afgørelse, som var det den rigtige afgørelse, der var truffet på det pågældende tidspunkt. Det blev til ganske betydeligt beløb.

Voldsofre har også ret til renter

Der kan i henhold til Erstatningsansvarslovens bestemmelser kræves rente af et krav 1 måned efter, at skadevolder (i dette tilfælde Erstatningsnævnet) var i stand til og burde have indhentet oplysninger.

Det var i den omtalte højesteretsdom ikke muligt at fastlægge et præcist tidspunkt, og i mangel af bedre anvendte man i stedet datoen for speciallægeerklæringens udfærdigelse som målestok for dette.

Hvis man som skadelidte allerede ved ansøgningen indgivelse ved at man har eller vil få løntab som følge af skade, bør man derfor tidligst muligt angive dette.

Det kom frem under den afsagte højesterets dom, at Patienterstatningen behandlede sagen trinvis for at undgå unødig sagsoplysning. Derfor er det min og flere kollegaers vurdering, at der kan være flere skadelidte, der kan have krav på rentebetaling, udover den de er blevet tilkendt ved deres sagsbehandling ved hhv. Patienterstatningen og Erstatningsnævnet.

Mulighed for genoptagelse af erstatningssag

Forældelsesloven er ikke gældende i disse sager, og derfor vil tidligere afgjorte sager ved Erstatningsnævnet kunne genoptages. Hvis du har modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvor forrentningen ikke går tilbage til første afgørelse i sagen, så kan det være en fordel at få professionel hjælp fra en erstatningsadvokat med henblik på at få vurderet, om der kan være krav på yderligere forrentning af dit krav”, udtaler advokat Berit Møller Lenschow.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00