Nu skal du holde øje med hjortene

af | okt 11, 2022

Hjem » Blog » Nu skal du holde øje med hjortene

Højsæsonen for påkørte hjorte starter nu.

I oktober stiger antallet af henvendelser om påkørte hjorte markant hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. I 2021 modtog vagtcentralen i alt 11.332 henvendelser om påkørte hjorte, hvoraf knap en tredjedel fandt sted i oktober, november og december.

Hvert år er hjortevildt skyld i mere end 12.000 trafikulykker på de danske veje, og ulykkerne koster mere end 280 millioner kroner årligt alene i materielle skader.

At ramme en hjort med sin bil er ofte en voldsom oplevelse. Det er et stort dyr, og der kan ske alvorlige skader også med bilisten. Tak viser, at over halvdelen af de tilskadekomne bilister alvorligt til skade, og hver 5. personskade sker som følge af en undvigemanøvre.

”Sker der en ulykke med personskade, så sørg for at anmelde ulykken til politiet. Kontakt også straks din læge eller tag på sygehuset og få dine gener og symptomer undersøgt og skrevet ned i din journal. Du skal måske bruge oplysningerne senere, hvis du har krav på erstatning,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Læs mere om trafikulykker.

Hun opfordrer til, at bilisten tidligt overvejer, om der er brug for hjælp fra en specialistadvokat, så du er sikret den rette vejledning fra start.

Berit Møller Lenschow påpeger, at det ved denne type ulykker normalt kun vil være muligt at få erstatning fra privattegnede forsikringer såsom ulykkesforsikring eller hvis du arbejdsudygtig måske en erhvervsevnetabsdækning, som ofte finder sammen med en pensionsordning.  Du bør også undersøge om der er førerplads dækning på bilens kaskoforsikring, da denne så kan dække ved de samme krav erstatning for personskade,  selvom der ikke er en modpart at rette kravet mod. Staten betaler nemlig ikke erstatning, selvom du kommer til skade ved at have påkørt en hjort.

”Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald,” siger Berit Møller Lenschow.

Gode råd
– Vær særlig opmærksom om natten, i skumringen og i dæmringen, når du kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen.
– Hold øje med lysende øjne i rabatten og sænk farten helt, hvis du ser dem.
– Husk at hjorteskilte advarer om øget risiko for hjorte i området.
– En hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere.

Hvis uheldet er ude, så ring 1812 hvis dyret er såret – også selvom dyret er løbet væk, og ring til Falck, hvis dyret er dødt.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00