Nu kan du møde flere traktorer på vejene

af | aug 12, 2020

Hjem » Blog » Nu kan du møde flere traktorer på vejene

Årstiden byder på flere traktorer på vejene, og det kan skabe en øget risiko for trafikulykker, hvor en traktor er involveret.

En traktor er en stor maskine at møde på de danske veje. De er høje, brede og fylder godt, samtidig med at de kører langsommere end personbilerne. Ofte færdes de på de mindre veje, og alt dette gør, at sensommeren med flere traktorer på vejene øger risikoen for ulykker. Bilister og landmænd skal derfor være ekstra opmærksomme, når de mødes lige nu på de danske veje.

Ulykker, hvor en traktor er involveret, er ofte relativt alvorlige ulykker og med personskader. Det viser en rapport fra Havarikommissionen fra 2017, hvor man havde fokus på ulykker i trafikken, hvor store landbrugsmaskiner var involveret. Formålet med undersøgelsen og rapporten var blandt andet at afklare årsagerne til ulykkerne, og hvordan de kan forebygges. Generelt viste det sig, at mange af de ulykker, man undersøgte, var sket ved, at man ikke orienterede sig godt nok eller kørte for stærkt, forklarer advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Det samme billede tegner sig, når man læser tallene fra Rådet for Sikker Trafik. Opmærksomhed mindsker risikoen for ulykker. Man kan således se, at en ud af tre ulykker på de danske veje i høj grad skyldes uopmærksomhed. Utilstrækkelig orientering og for høj fart er også her blandt de hyppigste ulykkesfaktorer.

Berit Lenschow fortæller, at alle motorkøretøjer ifølge loven skal have en ansvarsforsikring, og det gælder også traktorer, der kører på veje, der benyttes til almindelig færdsel.

”Loven gælder, uanset hvor kort en tur landmanden skal køre maskinen på vejen, og uanset om det er tit eller sjældent, ligesom det heller ikke har noget at sige, om vejen er privat eller ej. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker dit ansvar som ejer af bilen eller traktoren, hvis der skulle ske en ulykke, og det er fra modpartens ansvarsforsikring, at du som skadelidte skal have erstatning for en personskade,” siger hun.

Læs mere om trafikulykker.

Hvis du er involveret i en trafikulykke er det altid vigtigt, at du sikrer dig den nødvendige dokumentation, hvis du senere skal have mulighed for at kræve erstatning for en personskade.

”Hvis du er pårørende til én, der er kommet alvorligt til skade ved en trafikulykke, er det vigtigt, at du hjælper med at sikre at de nødvendige oplysninger tilvejebringes. Som skadelidte har man ikke altid overblikket, eller man er for syg eller medtaget.  Alligevel er det vigtigt at have omstændigheder ved ulykken og dine skader beskrevet så godt som muligt og helst af uvildige vidner, en læge eller politi. Det kan en anmeldelse til politi og undersøgelse hos egen læge være med til at understøtte,” siger Berit Lenschow.

 

Tre gode råd lige efter en skade

 

  • Få oplysninger på traktorens ansvarsforsikring.
  • Anmeld skaden til politiet.
  • Tag på skadestuen.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00