Mange kommer til skade i haven

af | okt 17, 2021

Hjem » Blog » Mange kommer til skade i haven

Cirka 8.000 danskere kom til skade under havearbejdet i 2020.

Havefolket er lige nu i gang med at gøre haven klar til efteråret, men det gælder om at huske at tage fornuften med ud i haven. Alene i 2020 kom cirka 8.000 danskere på skadestuen efter at være kommet galt afsted under havearbejdet. Det viser beregninger foretaget af TEKNIQ Arbejdsgiverne baseret på tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital.

Havefolk kommer især til skade på stiger, og når de arbejder med hækkeklippere og græsslåmaskiner, men også andre haveredskaber spiller ind, når der sker skader. Hvis der sker en ulykke og personskade, så skal du anmelde skaden til dit forsikringsselskab, da skaden kan få store konsekvenser. En personskade kan medføre både midlertidige og varige gener. Den kan betyde, at du må sygemeldes, mister din indtægt eller i værste fald, at du får varige mén og varigt indtægtstab. Der kan tegnes forskellige forsikringer, der dækker hhv. de midlertidige og de varige skader. Der kan, som det er i dag, ikke tegnes en forsikring, som dækker det hele.

Læs mere om varigt men.

”Hvis du har fået varigt men, vil der ofte være hjælp at hente ved din egen ulykkesforsikring, og derfor er det vigtigt at være forsikret korrekt,  hvis du skulle kommer til skade,” forklarer advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Din ulykkesforsikring dækker normalt de varige helbredsmæssige gener, du har efter en ulykke. Nogle ulykkesforsikringer dækker også begrænsede udgifter til for eksempel behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor.

Hvad er en ulykke?

Som en ulykke betragtes en pludselig hændelse, der forårsager en personskade. Det fremgår af din forsikringspolice, hvordan en ulykke defineres præcist i din police og du bør altid læse der, hvad der helt præcist gælder for den forsikring, du har tegnet.

”Hvis du skal anmelde en skade bør du være opmærksom på at beskrive den hændelse, du har været udsat for så præcist som muligt, for at undgå, at der opstår fortolkningstvivl om, hvorvidt din hændelse kan betegnes som en ulykke i henhold til din ulykkesforsikring,” siger Berit Møller Lenschow.

Der er i de fleste ulykkesforsikringer fastsat en bagatelgrænse for, hvor meget det varige mén, skal udgøre, for at du kan få udbetalt erstatning. De varige helbredsmæssige gener efter personskaden vil typisk skulle udgøre en méngrad på minimum 5 %.

Læs mere om erstatning.

”Hvis du er kommet til skade, bør du altid blive undersøgt hos din egen læge, vagtlæge eller skadestuen indenfor de 3 første døgnforholde dig til. Ellers risikerer du at få problemer med at bevise, hvad der er årsagen til din skade. Det kan være nødvendigt at rådføre sig med eksempelvis en advokat med speciale i personskadesager for at sikre, at din sag bliver oplyst bedst muligt, inden forsikringsselskabet træffer afgørelse i sagen,” siger Berit Møller Lenschow.

Foruden din ulykkesforsikring kan der være andre forsikringer, der skal i spil. Det kan være en sundhedsforsikring, der dækker behandlinger og ved længerevarende sygdom og ved arbejdsudygtighed skal du kigge i din pensionsordning, for her kan der være krav på erstatning for erhvervsevnetab. I nogle tilfælde kan ulykken være sket på en måde, hvor en tredje part kan drages til ansvar for din skade eller sygdom. Der kan i sådanne tilfælde være krav i henhold til erstatningsansvarsloven eller arbejdsskadesikringsloven.

 

Hvis du kommer til skade:

  • Tag på skadestuen eller egen læge hurtigst muligt og indenfor 72 timer og bliv grundigt undersøgt
  • Få oplysninger om vidner til ulykken og få evt. billeder af skadesstedet eller bed andre om at hjælpe med dette.
  • Overvej om nogen kan drages til ansvar for din skade og få kontaktoplysninger på en evt. skadevolder
  • Tjek hvordan du er dækket via dine egne forsikringer.
  • Overvej om du har brug for rådgivning, så du sikrer dig at din erstatningssag bliver behandlet rigtigt fra starten, og du får den erstatning, som du har krav på.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00