Langvarige hjernerystelser har ofte store konsekvenser

af | feb 27, 2019

Hjem » Blog » Langvarige hjernerystelser har ofte store konsekvenser

Omkring 4000 danskere rammes hvert år af langvarig hjernerystelse. For de ramte har skaden ofte store konsekvenser, forklarer advokat.

Hovedpine, koncentrationsbesvær, ekstrem træthed og stor følsomhed over for både lys og lyde.

Det er blot nogle af symptomerne, som mennesker med langvarig hjernerystelse oplever, og for mange af dem betyder det, at de ikke længere kan passe deres arbejde. De sygemeldes måske i længere tid og mister til sidst deres arbejde. Den 1. marts i år åbner et nyt nationalt center for hjernerystelse. Bag centret, som skal indsamle og dele den evidensbaserede viden, der findes om langvarige følger efter hjernerystelser, står Center for Hjerneskade og Hjernerystelsesforeningen. Formålet er at sikre, at mennesker, der slår hovedet, får den bedst mulige behandling, uanset om de henvender sig til deres læge eller på skadestuen – og uanset hvor i landet, det sker.

Berit Møller Lenschow, der er advokat og ejer Lenschow Erstatningsretten, hilser tiltag, der kan forbedre mulighederne for mennesker med langvarige hjernerystelser velkommen. Hun forklarer, at denne type sager ofte også kompliceres af, at der ikke er en synlig skade at vise frem, som for eksempel ved en brækket arm. Flere kalder derfor hjernerystelser for en af de usynlige personskader.

Læs mere om personskader.

Derudover kan der være en periode med bedring umiddelbart efter den skade, der har udløst hjernerystelsen og så er det først senere at symptomerne vender tilbage, men da er man holdt op med fokuserer på hjernerystelsen, og lægeligt er man måske begyndt at lede efter andre årsager til den svimmelhed og manglende evne til at fokusere, som patienten klager over.

Som skadelidte efter en ulykke er det dig, der skal løfte bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse mellem dine gener og ulykken, og det bliver sværere jo længere tid, der er mellem ulykken og der, hvor du første gang, du oplever symptomerne.

”HK har dog netop vundet en sag, hvor en ansat har fået en langvarig hjernerystelse anerkendt som en arbejdsskade. Det er en vigtig afgørelse, selvom det ofte vil være konkret vurdering af de oplysninger, der om sagen. For den siger, at det kan lade sig gøre at få anerkendt en skade efter hjernerystelse, selvom generne ikke umiddelbart er synlige som et brækket ben. Sagen handlede om en medarbejder, som slår hovedet på sit arbejde og bliver sygemeldt, men hvor arbejdsgiver ikke vil anerkende, at sygemeldingen skyldes skaden, ” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om arbejdsskader.

Hun understreger, at slag mod hovedet og deraf hjernerystelse, naturligvis også kan ske i fritiden samt ved ofre for vold, og her er problematikken den samme.  

”Problemet er, at i nogle af de sager, hvor den tilskadekomne rejser krav om erstatning, har skaden først for alvor vist sig senere i forløbet.” siger Berit Møller Lenschow.

Dokumentation af din skade er derfor afgørende. Slår du hovedet, bør du derfor altid opsøge din læge straks efter og få det skrevet i din journal, lige som alle efterfølgende gener skal skrives ned løbende. Desuden skal skaden anmeldes – både til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til dit eget forsikringsselskab.

 

Alvorlige konsekvenser

Flere alvorlige ting kan støde til ved en langvarig hjernerystelse. Et nyere dansk studie viser, at hvis man slår hovedet, så hjerneceller beskadiges, øger det risikoen for senere at udvikle demens. Og jo oftere, man slår hovedet, jo større er risikoen. 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, har senere i livet fået en demensdiagnose, sammenlignet med dem der ikke har slået hovedet, viser studiet. En enkelt, let hovedskade som for eksempel hjernerystelse øger risikoen med 17 procent. Studiet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitetshospital og amerikanske forskere.

Men konsekvenserne stopper ikke her. Forskning fra Psykiatrisk Center København viser, at risikoen for selvmord også øges ved hovedskader, herunder hjernerystelser. Overordnet viser studiet, at en person med en hospitalskrævende hovedskade begår selvmord næsten dobbelt så ofte i forhold til personer uden hovedskader. Mister man både sit job og sin evne til at fungere i dagligdagen som hidtil, kan livet kort sagt blive svært at leve, vurderer forskerne.

”Hjernerystelser kan også ramme et ungt menneske, der har et fritidsjob, og disse studier viser, at konsekvenserne er alvorlige, og også på sigt. Vi er alle udsatte for at kunne slå hovedet på arbejdet. Måske ved et fald eller en uheldig bevægelse. Det er derfor en usynlig skade, som vi bør kende og notere os vigtigheden af at handle på. Slår du dit hoved på dit arbejde, skal du derfor tage det alvorligt,” siger Berit Møller Lenschow.

 

Advokatens råd – hvis du slår hovedet på dit job:

– Undersøg om din chef har anmeldt din skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ellers skal dette ske straks.

– Gå til din læge og få dine gener skrevet ind i din journal. Husk at forklare nøjagtigt, hvordan skaden er sket og hvor.

– Undersøg om dine egne forsikringer dækker din skade.

– Få hjælp fra en advokat med speciale i erstatning, da arbejdsskader kan være et svært område at navigere i alene.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00