Kommune erstatningsansvarlig for borgers glatføreulykke foran covid-19-testcenter

af | okt 18, 2023

Hjem » Blog » Kommune erstatningsansvarlig for borgers glatføreulykke foran covid-19-testcenter

Retten i Svendborg afsagde den 13. oktober 2023 dom i en sag, anlagt af skadelidte, om en kommunes erstatningsansvar for en borgers glatføreulykke på en parkeringsplads foran et covid-19 testcenter.

Omstændighederne i sagen:

En borger skulle en januar morgen i 2021 testes for COVID-19 efter hjemkomst fra Norge, som følge af de dagældende karantæneregler under coronapandemien. Da borgeren havde parkeret sin bil ved testcenteret, ikke langt fra hovedindgangen, og trådte ud på parkeringspladsens asfalt gled han, hvor han pådrog sig en operationskrævende skade i højre skulder.

Det kom under sagen frem, at kommunen havde saltet parkeringspladsen foran testcenteret dagen forinden omkring klokken 17.00, og at der af kommunen var lavet et generelt tilsyn den morgen, hvor borgeren faldt, hvor man skønnende at det ikke var nødvendigt med yderligere glatførebekæmpelse.

 

Tvistepunkter i sagen:

Der var under sagen enighed om, at skadelidte var faldet foran testcenteret og at der var glat, mens at der var uenighed om, hvorvidt kommunen, der havde vejmyndigheden over parkeringspladsen, var erstatningsansvarlig for ulykken. Det blev af skadelidte gjort gældende, at vejrliget i perioden op til ulykkestidspunktet var af sådan karakter, at glatførebekæmpelse var påkrævet samt at det faktum, at parkeringspladsen blev anvendt af borgere, der skulle testes for COVID-19, burde have medført, at kommunen havde skærpet deres glatførebekæmpelse på parkeringspladsen.

 

Kommune gjorde gældende, at der havde været foretaget tilstrækkelig glatførebekæmpelse på parkeringspladsen på ulykkestidspunktet, og at man ved tilsynet tidligere på morgenen på ulykkesdagen havde vurderet, at der ikke nødvendigt med yderligere glatførebekæmpelse.

 

Dommen:

Retten fandt, at kommunen var erstatningsansvarlig, idet der ikke var foretaget tilstrækkelig glatførebekæmpelse på ulykkestidspunktet, og fandt at der forelå skærpende omstændigheder, da parkeringspladsen tilhørte et testcenter. Retten anfører blandt andet følgende i præmisserne:

”I januar 2021 var der krav om covid-19 testning i forbindelse med mange samfundsaktiviteter, og kommune måtte have forventet mange besøgende ved testcentret i hele åbningstiden. 

Kommune burde som følge heraf have skærpet glatførebekæmpelsen ved testcenteret.

Ved at kommunen under disse omstændigheder ikke har udført tilstrækkelig glatførebekæmpelse ved testcenteret den 15. januar 2021 før kl. ca. 10.30, finder retten, at kommunen er erstatningsansvarlig for, at sagsøger faldt den 15. januar 2021 på parkeringspladsen ved testcenteret”

 

Kommentarer:

Hos Lenschow Erstatningsretten er vi helt enige i dommen, som illustrerer at der var tale skærpende omstændigheder, da parkeringspladsen tilhørte et testcenter under coronapandemien, hvor borgere i alle aldre med jævne mellemrum skulle lade sig teste og hvor et negativt testsvar var afgørende for, at man kunne begå sig i samfundet, herunder også for f.eks. at kunne komme til lægen.

 

Derudover fastslår dommen, i lighed med tidligere praksis, at udførslen af et tilsyn tidligt om morgenen ikke er tilstrækkeligt for at kommunen kunne undgå at ifalde et ansvar for manglende glatførebekæmpelse.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokatfuldmægtig Iben Ingemann Holst, der førte retssagen på vegne af skadelidte.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00