Karkirurgiske benamputerede patienter ved Region Midtjylland kan søge erstatning

af | maj 13, 2022

Hjem » Blog » Karkirurgiske benamputerede patienter ved Region Midtjylland kan søge erstatning

Sådan er loven for fejl-amputerede, forklarer advokat med speciale i erstatning.

I kølvandet på en ekstern analyse af Karkirurgisk afdeling på hhv. Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg, har Region Midtjylland opfordret patienter, der har fået en benamputation, til at ansøge om erstatning ved Patienterstatningen.

Analysen viste nemlig, at op mod 90 patienter om året i Region Midtjylland kan have fået amputeret benet ved hofte, lår, knæet eller underben, som kunne have været undgået. De pågældende patienter har ifølge analysen fået en for sen behandling for blodprop eller åreforkalkning på et af de to sygehuse, og det har medført, at man måtte amputere hele eller en del af benet.

Læs mere om patientskader.

”Årsagen til den sene behandling og de mange medfølgende amputationer skyldes, ifølge Region Midtjylland, kapacitetsmangel. Manglende eller for sen behandling er dog ikke en undskyldelig grund for at begå fejl, hvorfor regionen nu opfordrer de berørte patienter til at søge erstatning,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningretten.

 

Sådan er loven:

Ved Patienterstatningen kan man efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundsvæsnets § 20, stk. 1, nr. 1 og 4, søge erstatning, såfremt der med overvejende sandsynlighed ikke er handlet efter erfaren specialiststandard, eller såfremt patienten har lidt mere, end hvad patienten med rimelighed skal tåle.

”Såfremt Patienterstatningen vurderer, at der er sket en patientskade, vil patienten kunne søge om erstatning for svie og smerte godtgørelse, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og evt. tab af erhvervsevne, såfremt at sygdomsforløbet er blevet forlænget/forværret som følge af patientskaden,” siger Berit Møller Lenschow.

Godtgørelse for svie og smerte udgør en fast takst på 215 kr. om dagen, så længe patienten er sygemeldt og undergivet behandling efter patientskade. Ved patientskader ser man på den periode, sygeforløbet er forlænget med.

Mengraden efter en patientskade med benamputation vil være forskellig afhængig af patientens tilstand, men amputation i knæet eller på låret med en dårlig protesefunktion medfører f.eks. et varigt mén på 60 % efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mentabel. Har den fejlagtige amputation medført et midlertidigt eller varigt indkomsttab, vil der ligeledes kunne søges om erstatning for hhv. tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne.

Læs mere om erstatningstaksterne.

”Har du inden for de sidste år fået amputeret hele eller del af dit ben på Aarhus Universitetshospital eller Regionshospitalet i Viborg, opfordrer jeg dig til at kontakte os med henblik på en gratis forhåndsvurdering af din sag,” siger Berit Møller Lenschow.

Du kan kontakte Lenschow Erstatningsretten her.  

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00