Husk lys og reflekser når du lufter hunden

af | okt 19, 2018

Hjem » Blog » Husk lys og reflekser når du lufter hunden

Sammen med efterår kommer de mørke aftener snigende, og antallet af hunde, der rammes af biler, fordobles. Advokat giver gode råd til både bilister og hundeejere.

At ramme en hund med sin bil kan være ubehageligt for bilens fører og ikke mindst for hundens ejer. Ingen ønsker at ramme noget levende med sin bil. Foruden personskade på fører eller passagerer i bilen kan påkørslen også betyde, at hundeejeren mister en god ven, eller at hundeejeren selv kommer til skade.  Både hundeejer og bilist kan dog skånes for den slags traumer, hvis hundens ejer sørger for at bruge både lys og reflekser, når hunden luftes i efterår- og vinterperioden. Tal viser, at 84 procent flere hunde rammes af biler i vinterperioden, men da ikke alle påkørsler anmeldes, kan tallet let være større.

Man har i loven bestemt at både biler og hunde skal være dækket af en ansvarsforsikring og gør de skade på personer, skal forsikringerne erstatte personskaden. I praksis vil det betyde, at sker der skade på bilens fører, er det hundens ansvarsforsikring, der skal betale erstatning.

”Hvilken forsikring, altså om det er bilens eller hundens ansvarsforsikring, der skal erstatte skade på bilens passager, er afhænger af, om der er en hovedansvarlig for ulykken. Her vil det spille ind, om hunden løb frit, og hvorvidt den var synlig,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Læs mere om trafikulykker her

Skade på ting – i dette tilfælde bilen og hunden – skal som udgangspunkt dækkes af henholdsvis bilens kaskoforsikring og en eventuel forsikring, som dækker hundens sundhed eller selve hunden, hvis den mistes. Skaden bør meldes til såvel bilens som hundens ansvarsforsikring, som vurderer fordelingen af ansvaret.

”Samtidig skal en påkørsel af en hund altid anmeldes til politiet også,” siger advokaten.

Hvis hunden eller bilen ikke kan findes

Nogle gange kører bilisten videre, og kan ikke findes, og andre gange er det hunden, der ikke kan findes og udpeges efter ulykken.

”Er det hunden eller dens ejer, der ikke kan findes, kan bilisten alligevel få erstatning for personskade, ved at anmelde sagen til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde, FAH.  Er det bilisten, som ikke kan spores efter en påkørsel af en hund, er der desværre ikke samme mulighed for at få erstattet skader på sin hund. Her skal man selv have tegnet en forsikring, der dækker skader på hunden. Hvis skader på hunden skyldes, at man ikke har haft den i snor, eller den ikke var synlig kan det dog få betydning for den erstatning, som forsikringen vil betale,” siger Berit Møller Lenchow.

Er hundeejeren selv kommet til skade ved påkørslen, og kan bilen ikke findes, kan personskade på ejeren anmeldes til DFIM, Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring. Berit Møller Lenschow opfordrer begge parter til at få samlet mest mulig dokumentation straks efter ulykken.

Læs mere om erstatning og formålet med erstatning her

”Hvis hundeejer eller bilist har smerter eller andre gener efter ulykken, så kontakt også straks en læge eller skadestue, så det kan føres til journal, til eventuel senere brug i en sag om erstatning,” siger advokaten.

Lad være med at begynde at vurdere på om du er kommet alvorligt til skade eller ej. Tag på skadestuen og få noteret dine symptomer. Det kan blive afgørende vigtigt som bevis i en erstatningssag og det kan ikke gøres om senere, lyder rådet.

Gode råd til hundeejeren

  • Hold hunden i snor og kort line i trafikken, især om aftenen
  • Sæt reflekser og lys på hunden og på dig selv, brug også gerne refleksveste
  • Gå i venstre side, med hunden inderst og længst væk fra trafikken
  • Stå stille og træk ind til siden, hvis du er i tvivl, om en bilist kan se dig

(Kilde: Dyrekassen Danmark).

Gode råd til bilisten ved påkørsel

  • Værn om din egen sikkerhed, stands bilen, sæt havariblik til og sæt advarselstrekanten op.
  • Hvis der ingen ejer er, kontakt Falck på 70 10 20 30.
  • Er hunden i live ring da 1812, som er nummeret til Dyrenes Vagtcentral
  • Træk hunden væk fra vejbanen, men vær forsigtig. Har hunden ondt, kan den måske bide

(Kilde: Agria).

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00