Husk hjelmen – og pas på hinanden i trafikken

af | aug 27, 2018

Hjem » Blog » Husk hjelmen – og pas på hinanden i trafikken

En cykelhjelm mindsker risikoen for hovedskader med 50 %, og cyklister med hjelm får i lavere grad hovedskader i alvorlige trafikulykker end cyklister uden hjelm. En hovedskade kan have alvorlige konsekvenser.

For mange danskere er ferien nu helt ovre og hverdagen kalder. I Danmark foregår turen til kontoret tit på cykel, og som bilist skal du derfor være ekstra opmærksom på de mange tohjulede bløde trafikanter.

To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i kryds, og årsagen er ofte, at en bil skal svinge til højre eller venstre og overser en cyklist, der skal lige ud. Rådet for Sikker Trafik opfordrer derfor til, at begge trafikanter bruger et øjeblik mere til at orientere sig i krydset, før de kører ud. De fleste ulykker sker i myldretiden på vej til og fra arbejde.

”En cykelhjelm er uden tvivl en fordel, men er du som cyklist involveret i en trafikulykke med personskade til følge, kan du kræve erstatning – også selvom du har glemt hjelmen. Det kan du, fordi bilisten har et såkaldt objektivt ansvar – altså altid ansvar – og fordi bilistens ansvarsforsikring er forpligtet til at betale erstatning, også selvom bilisten ikke har gjort noget forkert,” siger advokat Berit Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Selvom du som skadelidt umiddelbart er sikret erstatning for din personskade, er det stadig dig, der skal bevise, hvilke symptomer du har fået efter ulykken. Det er derfor altid en god ide, at du sørger for at blive undersøgt hos en læge i timerne efter ulykken.

Hovedskader og demens

En hjernerystelse kan medføre kognitive symptomer, som også kan stamme fra sygdom, som du senere udvikler, eller som du måske led lidt af i forvejen. Derfor er det vigtigt at få slået fast så tæt på ulykkestidspunktet som muligt, hvordan du er kommet til skade, hvor du har slået dig, og hvad dine symptomer er.

Et stort studie fra foråret 2018 viser, at unge mennesker, der slår hovedet har en øget risiko for at udvikle demens senere i livet. Der er tale om interessant forskning, og man kunne umiddelbart få den tanke, at der så også må kunne kræves erstatning for det varige mén, som de gener, der følger med demens, giver dig. Men demens er en sygdom, der ofte kommer, når du er lidt oppe i årene. Derudover kommer sygdommen typisk langsomt snigende.

”Den betydelige tidsmæssig forskydning mellem sygdommen og ulykken kan derfor gøre det vanskeligt at bevise årsagssammenhæng til ulykken, og at ulykken var den udløsende faktor,” siger Berit Lenschow.

Nogle ulykker er dog så voldsomme, at de medfører hjerneskade, og her er der i mén-tabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring givet mulighed for fastsættelse af méngrader for demens fra 25 og helt op til 75 %. Selvom du ikke kan bevise, at du er blevet dement som følge af en ulykke, kan du godt have fået kroniske gener efter en hjernerystelse.

”Har en skadelidt fået en hjerneskade, og kan der påvises eksempelvis hukommelsesproblemer eller anden påvirkning af funktionsnedsættelse, er dette i méntabellen fastsat til en méngrad på 5 til 15 %,” siger Berit Lenschow.

Det bedste råd er dog stadig at forebygge ved at bruge hjelmen og derved undgå flere skader. Forskningen viser nemlig også, at generne bliver flere og værre, jo flere gange man slår hovedet.

Flugtbilister

Nogle gange stikker en bilist af fra en ulykke, og måske er det ikke muligt at finde vedkommende.

”Her kan cyklisten alligevel rejse krav om erstatning via foreningen DFIM, som er stiftet af forsikringsselskaberne, og som tager sig af krav på erstatning for ukendte skadevoldere. Der er dog flere krav til dokumentation af ulykken i disse tilfælde, og derfor kan det være en fordel, at der umiddelbart efter ulykken optages politirapport,” siger Berit Lenschow.

Hvis du er involveret i en ulykke, så skal du altid melde det til dit forsikringsselskab. Ejeren af en bil har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker skaderne, og også her skal ulykken anmeldes. Som cyklist kan du blandt andet rejse krav om erstatning for ødelagt tøj, ødelagt cykel, udgifter til medicin, erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjeneste.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00