Har du fået kræft, KOL eller Parkinsons på jobbet?

af | maj 20, 2019

Hjem » Blog » Har du fået kræft, KOL eller Parkinsons på jobbet?

Så skal din arbejdsskadesag måske genoptages i Erhvervssygdomsudvalget grundet ny viden på områderne.

Erhvervssygdomsudvalget har besluttet at en række erhvervssygdomssager kan genoptages. Det gælder sager om særlige typer kræft og Parkinsons. Desuden er der mulighed for at få genoptaget sager om visse typer lungesygdomme. Baggrunden er ny viden om de forskellige sygdomstyper, og hvad der kan udløse dem. Beslutningen betyder også, at flere syge, der tidligere har fået afvist deres sygdom som en erhvervssygdom har mulighed for at få genbehandlet deres sag i udvalget.

”I forbindelse med de nye muligheder tilbyder Lenschow Erstatningsretten en gratis forhåndsvurdering til dem, der er i tvivl, om de er omfattet af denne genoptagelsesmulighed,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

De erhvervssygdomssager, der kan genoptages, omhandler modermærkekræft i øjet som følge af svejsning, nyrekræft efter udsættelse for svejserøg, Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider, lungekræft efter asbest og tobaksrygning samt bemærket nedsat lungefunktion ved KOL.

Læs mere om arbejdsskader.

”Den nye viden på området betyder, at udvalget vil undersøge om flere af disse sager kan anerkendes som arbejdsskader. Reglerne er ofte svære at finde rundt i ved arbejdsskader, og det kan derfor være en fordel fra start at opsøge en specialistadvokat, så din sag behandles korrekt, og du sikres de eventuelle erstatninger, som du kan have krav på,” siger Berit Møller Lenschow.

Du kan bede om genoptagelse af din sag ved at kontakte Erhvervssygdomsudvalget. Du skal dog være opmærksom på, at den nye viden på de forskellige områder, der er nævnt herover, ikke nødvendigvis betyder, at udvalget når frem til en anden afgørelse end den, du tidligere har fået.

”Vi vil på den baggrund gerne stille vores viden gratis til rådighed med en forhåndsvurdering af din sag. Er du i tvivl om, du skal kontakte udvalget, kan du derfor kontakte os først. Så ser vi på din sag sammen med dig, hvorefter vi vurderer om din sag hører under gruppen af sager, der skal tilbage til behandling i udvalget,” siger Berit Møller Lenschow.

Kontakt os her.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00