Selvom du var skyld i trafikulykken, kan du få erstatning for din personskade

af | jan 22, 2020

Hjem » Blog » Selvom du var skyld i trafikulykken, kan du få erstatning for din personskade

Er du en af de danskere, der hvert år mister muligheden for erstatning efter trafikuheld, fordi du ikke kender reglerne? 

Er du klar over, at du kan have krav på erstatning efter en personskade, som du får i en trafikulykke, også selvom du selv er skyld i ulykken? Hvis ikke, så er du langt fra alene. Hvert år mister danske ofre for trafikulykker således muligheden for erstatning – simpelthen fordi de ikke kender reglerne godt nok. Derfor anmelder de ikke skaden til modpartens forsikringsselskab – måske fordi de selv er skyld i ulykken og derfor ikke tror, at de kan få erstatning på grund af skyldsspørgsmålet.

Men det er forkert, påpeger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

“I mit arbejde med personskadeerstatning oplever jeg, at personer, der har været involveret i en trafikulykke, typisk har stor fokus på, hvem der var skyld i trafikulykke. Det er selvfølgelig helt menneskeligt at være optaget af, hvem der har skylden i forbindelse med trafikulykken, men når det kommer til at opgøre krav om personskade efter en trafikulykke, vil det imidlertid ikke få den store betydning, med mindre skylden er sådan, at der er begået straffebelagte lovovertrædelser, ” siger Berit Møller Lenschow.

Hun oplever, at den udbredte misforståelse om betydningen af skyld, fører til, at nogle skadelidte først, når det er for sent eller måske aldrig får taget hånd om den mulighed, der kan være for at få erstatning for personskade efter en trafikulykke.

“Der kan være mange årsager til, at ulykken skete. Du blev blindet af solen, du var uopmærksom et kort øjeblik, børnene på bagsædet lavede ballade… og så kørte du ind i den forankørende bilist,” siger Berit Møller Lenschow.

Hun forklarer, at uanset hvem der er skyld i skaderne ved et trafikuheld, skal de skadelidte søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab. Alle bilister i Danmark skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, og forsikringen dækker uanset skyld, da der er objektivt ansvar ved trafikulykker i Danmark.

Læs mere om trafikulykker.

Går der for lang tid mellem anmeldelsen og trafikulykken, bliver det ofte sværere at bevise, at personskaden stammer fra ulykken.

 

Hvis du ikke kender modparten

Hvis du involveres i en trafikulykke, hvor modpartens bil ikke er forsikret, eller du ikke ved hvem modparten er, kan du stadig få kompensation for din personskade. Det sker ved at rejse krav over for DFIM, Foreningen for International Motorkøretøjs-forsikring. DFIM behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i Danmark og i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

“DFIM er et ekstra sikkerhedsnet, som giver dig mulighed for at få erstatning, også når du ikke ved, hvem modparten er, eller der ikke er et konkret forsikringsselskab at sende kravet om erstatning til,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om erstatning generelt.

 Husk at anmelde din skade i tide

Et erstatningskrav bliver forældet efter 3 år. Herefter kan ansvaret ikke længere gøres gældende over for modpartens ansvarsforsikring. Du mister dermed din mulighed for at få kompensation for din personskade, og derfor er det vigtigt, at du sørger for at anmelde din personskade i tide.

“Jeg oplever desværre, at en del ofre for trafikulykker ikke får anmeldt skaden i tide, fordi de ikke kender reglerne. Er du involveret i en trafikulykke, er rådet derfor altid at anmelde skaden til modpartens forsikringsselskab – uanset hvem der er skyld i ulykken,” siger Berit Møller Lenschow.

 

Hvad kan du få i erstatning?  

Det, som du kan få i erstatning, afhænger af, hvordan din skade påvirker din dagligdag og din arbejdsevne. En erstatning gives ikke for at berige dig, men for at sikre at du kan opretholde din hidtidige levestandard – også efter en trafikulykke.

En af de erstatningstyper, der findes og der kan rejses krav om, er godtgørelse for svie og smerte. Taksten er 210 kroner per dag, du er sygemeldt efter ulykken. Du kan højest få et beløb på 80.000 kroner (2020 sats).

Hvis man efter ulykken er sygemeldt i en længere periode, kan der være et løntab. Det kan du også rejse krav om at få dækket af modpartens ansvarsforsikring, indtil du igen kan arbejde og ikke længere har løntab.  Ved alvorlige ulykker kan du få varige mén. Disse opgøres i procenter, og retten til erstatning starter ved en méngrad på 5 %. Hvis ulykken har indflydelse på din fremtidige arbejdsevne, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen er en kompensation for et varigt indkomsttab, og den dækkes af ansvarsforsikringen. 

Taksterne reguleres årligt, og du kan se de aktuelle her.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00