Det skal koste ikke at have en ansvarsforsikring

af | nov 1, 2018

Hjem » Blog » Det skal koste ikke at have en ansvarsforsikring

————————————-

Tilføjelse: januar 2019:

Opkrævningen skulle være trådt i kraft 1. januar, men nu er fristen forlænget til den 24. januar. Herefter fanger bordet.

“Hvis du først får dagbøder, så skal den gæld betales, før du igen kan købe en ansvarsforsikring. Det kan løbe op i rigtig mange penge hurtigt,” siger advokat Berit Møller Lenschow.

————————————–

 

Fra årsskiftet får ejeren dagbøder, hvis bilen eller motorcyklen mangler ansvarsforsikring. Det er helt på sin plads, vurderer erstatningsadvokat.

Bilejere med ansvarsforsikring har siden 1927 betalt store dele af regningen, hvis der sker en ulykke, hvor et uforsikret køretøj er impliceret – også selvom de slet intet har med ulykken at gøre – men nu skal det være slut. Fremover pålægges ejeren af det uforsikrede køretøj nemlig selv dagbøder.

Hvis du ejer et motordrevent køretøj i Danmark, skal du tegne en ansvarsforsikring på det. Det siger loven, men virkeligheden viser noget andet. På vejene kører der nemlig alt for mange uforsikrede køretøjer rundt, men nu kan ejerne se frem til en straf i form af dagbøder. Fra 1. januar 2019 kommer det nemlig til at koste ejeren af et uforsikret motordrevet køretøj, eller den registrerede varige bruger, et gebyr på 250 kroner per dag, køretøjet ikke er forsikret eller afmeldt.

Loven er resultatet af længere tids arbejde fra DFIM og Forsikring & Pension i forhold til at få rettet op på de åbenlyse uhensigtsmæssigheder ved den eksisterende ordning med ganske mange uforsikrede køretøjer.

”Hvis der sker en ulykke, hvor et uforsikret motordrevent køretøj er involveret, er der af gode grunde intet forsikringsselskab at rette et eventuelt erstatningskrav til. I stedet sendes regningen til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, DFIM, som derefter forsøger at inddrive pengene fra de uforsikrede bagefter. Sådan har det faktisk været siden 1927, hvor foreningen blev stiftet. Det er de lovlydige forsikringstagere, som har en ansvarsforsikring, der betaler en lille del af deres præmie til DFIM, men nu sendes regningen til de ansvarlige ejere af køretøjerne i stedet, i form af dagbøder,” siger Berit Møller Lenschow, der er ejer af Lenschow Erstatningsretten.

 

På sin plads

Samlet set er der tale om udgifter på 50 til 70 millioner kroner om året til DFIM som hentes hos de forsikrede. Selvom det er en lille del af den enkeltes præmie til forsikringsselskabet, er der derfor tale om store beløb i sidste ende. Med den nye ordning bortfalder de lovlydige forsikringstageres udgifter til DFIM helt, da dagbøderne kan finansiere de udgifter, der er ved uheld uden en kendt skadevolder eller et uforsikret køretøj.

”Det er helt på sin plads, at der nu uddeles dagbøder for ikke at forsikre sit motordrevne køretøj. Den skade, som du kan gøre med en bil på et andet menneske er ganske alvorlig og kan får alvorlige eftervirkninger helt ind i personens privatliv samt arbejdsliv. Det er i alles interesse, at køretøjer på de danske veje er forsikret. En ulykke kan ramme os alle,” siger Berit Møller Lenschow.

Det anslås, at der i dag er omkring 50.000 uforsikrede biler i Danmark, men tallet er reelt større, da der også kører biler rundt, som ikke er indregistreret.

For at gøre den nye ordning så effektiv som muligt, er der i færdselsloven indført bestemmelse om, at en person eller virksomhed, der skylder gebyr til DFIM, ikke har mulighed for at genetablere en eksisterende forsikring, før al gæld til DFIM er betalt. Derudover kan personen eller virksomheden heller ikke tegne en ny forsikring på et andet køretøj, før al gæld til DFIM er betalt.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00